Garantijas noteikumi

1. Visām SIA “Splendid Duo” pirktajām precēm, saskaņā ar LR likumdošanu, patērētājiem nodrošinām 2 gadu garantiju.

2. Garantijas nosacījumi ir spēkā, ja Jūs varat uzrādīt:

 •  pirkumu apliecinošu dokumentu (Pavadzīme, čeks vai kvīts);
 • ražotāja vai izplatītāja garantijas talonu (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā).

3. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā, ja:

 • precei ir mehānisks bojājums
 • precei ir garantijas plombu, iekārtas sērijas numuru bojājumi vai pats esiet mēģinājis novērst iekārtas bojājumu
 •  bojājums radies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, zibens spēriens, ugunsgrēks, zemestrīce)
 • bojājums radies no tā, ka iekārtā iekļuvis svešķermenis, šķidrums, kukaiņi utt.
 • ja esiet izmantojis nestandarta barošanas blokus, piederumus un rezerves daļas, kā arī neoriģinālos izejmateriālus (kārtridži, toneri u.c.), ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas būs izraisījis šīs prece bojājumus
 • bojājums būs radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, dēļ kabeļu tīklu neatbilstības ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums)
 • nebūsiet veicis regulāro servisa apkopi (attiecas uz precēm, kam tāda ir nepieciešama, piemēram, datora tīrīšana no putekļiem u.c.)
 • izmantosiet preci ražošanas vai profesionāliem mērķiem (ja konkrētā prece šādiem nolūkiem nav paredzēta)

4. Ražotāja garantija neattiecas uz jebkura veida datu zaudēšanu datu nesējos CD/DVD/Blu-Ray matricās, zibatmiņās, atmiņas kartēs, cietajos diskos u.c., kas radušies vai var rasties augstāk minēto datu nesēju bojājumu (tiešo vai netiešo) rezultātā. SIA “Splendid Duo” nenes atbildību par datu nozaudēšanu, lietojot no SIA “Splendid Duo” iegādātus datu nesējus. Jūsu pienākums ir pašam rūpēties par savu datu drošību un veikt datu rezerves kopēšanu.

5. 2 gadu garantija neattiecas uz izejmateriāliem, piemēram, printera tintēm, toneriem, portatīvo datoru, mobilo telefonu un visa veida akumulatoru baterijām, izejmateriāliem, visām tāda veida precēm, kas pakļautas dabiskam nolietojumam.

6. Pirms preces nodošanas remontā parūpējaties par savu datu drošību. Servisa centri negarantē datu saglabāšanu pēc remonta, par datu rezerves kopijām atbildīgs ir pats klients. Nodrošinieties ar datu rezerves kopijām.

7. SIA “Splendid Duo” nenes atbildību par Jūsu datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī instalēto programmatūru.

8. Gadījumā, ja prece nedarbojas korekti, Jums ir sekojošas iespējas:

 • Doties tieši uz ražotāja autorizēto servisa centru, kā rezultātā servisa apkalpošana notiks ātrāk. Līdzi jābūt pirkumu apliecinošam dokumentam (čeks, kvīts, rēķins) un garantijas talonam. Ja precei ir sērijas numurs (piemēram, portatīvajiem datoriem, printeriem utt.), tad pirkuma dokumentā jābūt redzamam sērijas numuram
 • Sazinieties ar mums uz e-pasta adresi info@dealit.lv vai zvanot pa tālruni +37123479993 un vienosimies par preces nodošanu garantijas servisā.

9. Neatbilstības līguma noteikumiem (defekta) novēršana notiek saprātīgā termiņā.

10. Salaboto preci mēs varam piegādāt Jums vēlamā vietā, saskaņā ar loģistikas sadarbības partneru piegādes maksas cenrādi. Ja vēlaties izmantot šo iespēju, zvaniet uz mūsu servisa centru pa tālruni +37123479993. SIA “Splendid Duo” neuzņemas atbildību par preces bojājumiem, kas radušies transportēšanas laikā, ja to nav veicis SIA “Splendid Duo”.

Shopping Cart
Scroll to Top